Team verdeling groepen

Teamverdeling groepen

  Groep   Aantal leerlingen   leerkrachten    werkdagen                            
  Groep 0-1   15> instroom   Juf Tineke   dinsdag t/m donderdag
      Juf Margrietha     maandag en (dinsdag)
  Groep 1-2   21   Juf Trienke   maandag, dinsdag en vrijdag
       Juf Lisanne   woensdag en donderdag
  Groep 3   16   Juf Anneke   maandag, dinsdag en (woensdag)
      Juf Mettina   (woensdag), donderdag en vrijdag   
  Groep 4   22   Juf Anne   maandag en vrijdag
      Juf Janneke   dinsdag t/m donderdag
  Groep 5-6    23   Juf Annieke   maandag t/m donderdag
      Juf Nellie   (donderdag) en vrijdag
  Groep 7   26   Juf Alien   maandag, dinsdag en (vrijdag) 
      Juf Hillegonda   woensdag, donderdag en (vrijdag)
  Groep 8   11   Juf Evelien   maandag t/m vrijdag