Team

Het team van Koningin Julianaschool bestaat uit 14 leerkrachten, Kwaliteitsondersteuner (KWO-er) en een directeur. De Koningin Julianaschool is tevens opleidingsschool voor de opleiding leraar basisonderwijs van de hogeschool NHL-Stenden Leeuwarden.  Op deze manier dragen wij  bij aan het opleiden van startbekwame en wereldwijze leerkrachten voor het basisonderwijs.