Ons onderwijs

De Koningin Julianaschool opent je wereld! Wij zijn een christelijke basisschool waar kinderen met plezier leren, werken, spelen en zich ontwikkelen met respect voor elkaar. Dit doen wij door middel van eigentijds onderwijs. We geven de kinderen een stevige basis mee, zodat ze klaar zijn om na acht jaar onderwijs de wereld verder te ontdekken.

 

Om goed te kunnen leren moet de school een plek zijn waar een goede sfeer hangt, waar je je veilig voelt en gewaardeerd wordt. De Koningin Julianaschool is daarom een kanjerschool en hier zijn wij trots op. De leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers, geven wekelijks kanjerlessen en de kanjertaal is verweven in ons dagelijks handelen. Op deze manier geven wij kinderen vertrouwen in zichzelf en de ander mee. 

 

Uitgangspunt voor ons onderwijs is het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat elk leerjaar een eigen basisprogramma heeft waarbij de leerstof is afgestemd op de behoefte en interesse van de kinderen met daarbij ruimte voor samenwerkend leren. 

 

In ons onderwijs ligt de nadruk op de basisvakken: taal, lezen en rekenen. Dit zijn de vaardigheden die de kinderen letterlijk een goede basis geven voor hun toekomst. Tevens is er volop aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Dit doen we door kinderen positief te benaderen, uit te dagen in hun werk en ze te stimuleren hun talenten te ontwikkelen.