Uitgangspunten

Kanjertraining

Om goed te kunnen leren moet de school een plek zijn waar een goede sfeer hangt, waar je je veilig voelt en gewaardeerd wordt. De Koningin Julianaschool is daarom een kanjerschool en hier zijn wij trots op. De leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers, geven wekelijks kanjerlessen en de kanjertaal is verweven in ons dagelijks handelen. Op deze manier geven wij kinderen vertrouwen in zichzelf en de ander mee. 

Basisvakken

De Koningin Julianaschool staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op taal, lezen en rekenen. Deze basisvakken zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in andere vakken op school, in hun verdere schoolloopbaan en in de maatschappij/wereld.

Levensecht Leren

Kinderen krijgen op de Koningin Julianaschool de gelegenheid om levensecht te leren. Dit doen wij door de buitenwereld naar binnen te halen en zelf naar buiten te gaan. Dit wordt ondersteund door o.a. excursies, activiteiten, experimenten en gastdocenten. Levensecht leren is betekenisvol voor kinderen en prikkelt hun nieuwsgierigheid.

Bewegend Leren

Bewegen vergroot het plezier in leren, verhoogt de betrokkenheid en onderzoek laat zien dat je makkelijker leert en het geleerde langer onthoudt. Bewegen doen wij tijdens de sport- en spelactiviteiten en bij de lessen, bijvoorbeeld naar de juiste plek op de getallenlijn rennen of springend de tafels oefenen.

Alle Talenten Tellen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat elk talent even belangrijk is. U kunt hierbij denken aan tekenen, techniek, leren, drama, muziek, natuur en sport. Op de Koningin Julianaschool tellen alle talenten. Wij helpen de kinderen bij het ontdekken, (h)erkennen, stimuleren en ontwikkelen van zijn of haar talent.